In AGF producten kunnen zware metalen voorkomen wat schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Hier gaat het onder andere over metalen als lood, cadmium, arseen, tin en kwik. Deze metalen komen in het milieu voor, en kunnen door gewassen worden opgenomen en uiteindelijk in de vruchten terecht komen. Door de Europese Unie is vastgesteld hoeveel zware metalen er in voedingsmiddelen toegestaan zijn, zonder schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Deze maximumgehalten staan beschreven in verschillende verordeningen EG 1881/2006, EG 488/2014 en EG 2015/1005.

Bij ons kunt u terecht voor de analyse op zware metalen op uw producten.

Taal