Verzending van monsters naar Groen Agro Control

Voor monsters die uit het buitenland naar ons verzonden worden kan het zijn dat er bijzondere maatregelen gelden en er een vergunning of import licentie vereist is. Hier vind u daar meer informatie over. Bij twijfel neem dan contact met ons op.

Verzending van plantmonsters van buiten de EU naar Groen Agro Control

Groen Agro control beschikt over een vergunning destructief onderzoek risicodragend materiaal. Hierdoor is het mogelijk om voor destructieve laboratoriumanalyses plantmateriaal, plantaardige producten, voedingsmiddelen of diervoeders uit het buitenland te mogen ontvangen. Indien u dergelijke monsters naar ons wilt verzenden voor analyse dan zijn de volgende zaken van belang:

  • Risicodragend materiaal dient alvorens te worden getransporteerd, verpakt te zijn in een onbreekbare, lekvrije verpakking.
  • Op de buitenzijde van de zending is een kopie aanwezig van de vergunning destructief onderzoek. Op de buitenzijde van het pakket is een etiket aangebracht met daarop vermeld de waarschuwingstekst "Import Destructive Research (plant material), do not open".

Bij twijfel of het monster onder deze vergunning valt, neem dan eerst contact op met ons.

Taal