OpnameAnalyse werkt op basis van de daadwerkelijke opname, plantontwikkeling, plantvitaliteit en
klimaatomstandigheden. In een modelberekening wordt deze informatie geanalyseerd. Dit geeft een
unieke voorspellende waarde en verbetert de kwaliteit van het gewas en wordt er niet meer dan nodig
gebruik gemaakt van meststoffen.

Wilt u meer informatie? 
Download dan hier het document.

Wilt u een offerte ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Ines van Marrewijk op i.vanmarrewijk@agrocontrol.nl. 

Taal