Land- en akkerbouw

Duurzame landbouw

De hoeveelheid organische stof die op uw percelen nodig is berekent u met deze tool. De jaarlijkse afbraak van het organische stof gehalte wordt aan de hand van het grondonderzoek berekend. Onze organische stof rekentool berekent de bijdrage van de gewassen aan de opbouw van het effectieve organische stof gehalte. U berekent eenvoudig hoeveel extra organische stof u geeft in de vorm van stro onderploegen, groenbemesters, compost enzovoort, om de afbraak te compenseren en het organische stof gehalte verder te verhogen.

Groen Agro Control sponsort bloeiende akkerranden voor een duurzame landbouw

Taal