Ontsmetting van water

Ontsmetting van water

Groen Agro Control verzorgt de monitoring van de effectiviteit van de werking van (collectieve ) zuiveringsinstallaties.  De mate van afbraak van gewasbeschermingsmiddelen in het zogenaamde standaardwater bepaald de effectiviteit van de zuivering.

  • Een onafhankelijke monstername en analyse door Groen Agro control
  • Met name bij hergebruik van het water is de kwaliteit na zuivering van groot belang
  • Het water na de zuivering kan op kwaliteit worden beoordeeld

In de onderstaande folder wordt nog meer toegespitst op het monitoren van zuiveringsinstallaties en het testen van standaard water.

Taal