Nitraat

Bepaalde soorten bladgroenten zoals spinazie, andijvie en sla kunnen hoge gehalten aan nitraat bevatten. Op zichzelf is nitraat niet schadelijk voor de gezondheid. Echter een deel van het nitraat kan door het menselijk lichaam worden omgezet in nitriet. Hoge gehaltes van nitriet brengt wel gezondheidsrisico’s met zich mee. Voor een aantal bladgroentes waaronder spinazie en sla heeft de EU specifieke maximumgehalten bepaald. Deze gehalten worden beschreven in verordening EC 1881/2006.

Bij ons kunt u terecht voor de bepaling van het nitraat / nitriet gehalte in uw bladgroenten.

Taal