Rijpheid bij mango's en avocado's

Consumenten wensen tegenwoordig steeds meer kant en klaar voedsel. Zo ook in de AGF met mango's en avocado's. Producenten van deze producten spelen hier graag op in door de rijpheid te meten via droge stof- en vet-analyse. Visueel is het vaak lastig om de rijpheid te meten; kleur van de huid verandert en oppervlakte roestvlekken nemen toe. Maar desondanks kan de smaak van de vrucht niet optimaal zijn. Bij avocado's en mango's is er een verband tussen de olie-inhoud, droge stof en de ontwikkeling van de vrucht. Door de producten regelmatig te controleren op vet en droge stof (bij rijping neemt oliegehalte toe, en watergehalte af), is het voor de producent in te schatten wanneer de vruchten het best bij de consument op het bordje mogen liggen.

Groen Agro Control analyseert zowel vet als droge stof in deze producten.

Taal