Nutriënten analyse

Wilt u als teler regelmatig uw voedings- of drainwater laten analyseren om uw gewas in de gaten te houden, dan bent u bij Groen Agro Control aan het juiste adres. De analyses worden onder ISO-accreditatie uitgevoerd en de resultaten zijn de volgende werkdag beschikbaar. We meten het standaard pakket wat u in staat stelt uw bemesting te monitoren en waar nodig aan te passen.

Een goede bemesting is van cruciaal belang voor een optimale teelt. Bemesting heeft grote invloed op productie en kwaliteit.  Om uw zorgen weg te nemen rond bemesting kunt u tegen geringe kosten kan een advies krijgen. Uw bemesting is daarmee altijd op orde.

Wilt u meer informatie over andere anorganische analyses neem dan contact met ons op.

Standaard pakket hoofd- en sporenelementen

Ammonium (NH4+) Kalium (K+) Natrium (Na+) Calcium (Ca2+)
Magnesium (Mg2+) Silicium (Si) Nitraat (NO3- ) Chloor (Cl- )
Sulfaat (SO42- ) Fosfaat (PO43- ) IIzer (Fe) Mangaan (Mn)
Zink (Zn) Borium (B) Koper (Cu) Molybdeen (Mo)

pH en EC metingen zijn inclusief.

Additioneel kan ook Ureum in water worden onderzocht.

Zware metalen

Aluminium (Al) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Chroom (Cr)
Arseen (As) Koper (Cu) Kwik (Hg) Nikkel (Ni)
Zink (Zn)      

Overige analyses

  • Opname analyse (klik op opname analyse voor meer informatie)
  • Actief Mangaan
  • Totaal IJzer in bronwater (2 flesjes nodig !)
  • Fluoride (in water, maar ook in gewas of van oppervlakten)
  • Stikstof (N) bepaling
  • Droge stofanalyses op nutriënten
  • Plantsapanalyses

Microbiologische toestand van het water

Ons laboratorium heeft de mogelijkheid om snel plant pathogene organismen aan te tonen in water. We hebben hier diverse producten voor ontwikkeld. Een daarvan is de DNA check. Met deze methode kan snel duidelijk worden welke schadelijke organismen aanwezig zijn. 

Wateranalyses voor voedselveiligheid Global GAP e.a.certificaten

  • Geaccrediteerde monstername water is vaak nodig indien het rapport dient als certificaat
  • Hoeveelheid E. coli in 100 ml water via MPN-methode (Most Propable Number), conform NEN-EN-ISO 9308-1. Deze methode geldt voor water met een hoge achtergrond vervuiling.
  • Hoeveelheid E. coli per 100 ml water via filtratiemethode, conform NEN-EN-ISO 9308-1.                                                     Rapportage in k.v.e./100 ml voor water met een lage achtergrond vervuiling, zoals leidingwater.  
Taal