Groen Agro Control voert naast standaardanalyses ook onderzoeksprojecten uit. Een team van experts zet zich hiervoor in. We focussen ons voornamelijk op productkwaliteit en voedselveiligheid.  De onderzoeken die uitgevoerd worden betreffen plantschade, plantenziekten, teelttechniek en productontwikkeling. Uniek voor onze aanpak is dat we onderzoek op locatie combineren met onderzoek in het laboratorium. Hierbij staat de wens van de klant centraal. Onze projectmanagers helpen u hierbij om een juist meetplan of project te starten.

Voor plantenziekten analyseren we wat precies de ziekteverwekker is. Daarnaast ontwikkelt Groen Agro Control methoden om de ziekteverwekker te detecteren en te kwantificeren. Uiteindelijk is het belangrijk om een aanpak te adviseren om de ziekte te voorkomen of te beheersen. Groen Agro Control heeft veel onderzoek verricht aan pepinomozaïekvirus, Clavibacter, Ralstonia, Xanthomonas bladvlekkenziekte, Verticillium verwelkingsziekte, Pythium wortelrot, Fusarium binnenrot, Erwinia rot en overmatige wortelgroei. Naast ziekteverwekkers onderzoeken we ook nuttige micro-organismen die ziekteverwekkers remmen.

In de teelttechniek onderzoeken we substraten, gotensystemen, voeding van planten, watergeefsystemen, ontsmettingsmethoden en detectoren. Optimalisatie van de teeltechniek levert lagere kosten en een hogere opbrengst op.

In de tuinbouw is er altijd behoefte om producten te verbeteren of nieuwe producten te introduceren. Groen Agro Control is de partner bij uitstek om mee te denken hoe gewasbeschermingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen, substraten en voedingsproducten te ontwikkelen en om deze producten gedegen te testen.

Taal