Bij plant schadeonderzoek wordt met behulp van verschillende methoden de oorzaak achterhaald die verantwoordelijk is voor het optreden van een schadebeeld bij een tuinder. Oorzaken kunnen microbiologisch, chemisch, fysiologisch, genetisch of fysisch van aard zijn. Wanneer u niet weet welk onderzoek zinvol zou kunnen zijn voor u, of het probleem is u vreemd. Neem dan contact op met onze productmanager Tuinbouw via 015 2572511. Dat werkt het meest direct en helpt u snel verder.

Taal