Bedrijfshygiëne is erop gericht om plantenziekten en ziekteverwekkers voor mensen te weren en te onderdrukken. Het doel is om zowel organismen in water, als organismen die via lucht of via mensen, plantmateriaal, hulpmiddelen en insecten verspreid kunnen worden zoveel mogelijk tegen te gaan.

Wij kunnen toeleveranciers, telers, telerverenigingen, plantenkwekers, zaadbedrijven en distributie- en verwerkingsbedrijven helpen om productie en producten zo hygiënisch mogelijk te verwerken.

We hebben ervaring in begeleiding van productiebedrijven in de sierteelt en de groenteteelt. Voor elk gewas wordt op specifieke ziekten ingezoomd zodat (grotere) schade uitblijft. Voorbeelden zijn: uitval in perkgoed en snijbloemen door Chalara, algemene hygiëne bij opkweek en vermeerderingsbedrijven in groente- en sierteelt, orchideeën en hygiëne. Maar ook verwerkende bedrijven in de AGF maken gebruik van onze expertise.

Hygiëne advies door onze specialisten

  • Opstellen en begeleiden van een hygiëneprotocol. Een beschrijving en advies voor belangrijke hygiëne maatregelen en gewenste aanpassingen. Alle hygiëne werkzaamheden worden per proces en per locatie beschreven.
  • Implementatie van het hygiëneprotocol en controle op cruciale punten. In de aanloopfase kunnen kritische onderdelen microbiologische metingen verricht worden om te controleren of de bedrijfshygiëne voldoet. Verder kan Groen Agro Control in de aanloopfase desgewenst de verantwoordelijke medewerkers begeleiden in controle en naleven van hygiënebeleid.
  • Cursussen geven die begrip, bewustwording en kennis ontwikkelen bij medewerkers en management.
  • Advies voor hygiëne maatregelen met de juiste frequentie, middelen en concentraties voor verschillende bedrijfsonderdelen.
  • Advies over mogelijkheden voor eigen interne controle en controles via analyses op het resultaat van hygiëne maatregelen.
  • Kennis van leidende management systemen als GSPP, Global Gap, HACCP etc.
Taal