Bemesting

Bemesting is cruciaal voor het verkrijgen van optimale groeiomstandigheden. Door de hoge teelteisen in kwaliteit en productie is het dan ook van groot belang om op de hoogte te blijven van voedingstoffen in uw grond. Daarom adviseren wij u regelmatig uw bemesting te analyseren. Deze analyse wordt onder ISO accreditatie uitgevoerd. Het is mogelijk om direct een bemestingsadvies bij de analyse aan te vragen.

Naast de standaard bemestingsanalyses voeren wij ook specifieke analyses uit zoals extractie met BaCl2. Wij zijn tevens RHP gecertificeerd.

Meer informatie over welke nutriënten er kunnen worden geanalyseerd klik dan hier.

Wilt u meer informatie over andere anorganische analyses neem dan contact met ons op.

Fysische eigenschappen

We bepalen ook de diverse fysische eigenschappen van potgrond. Hierbij moet u denken aan lucht/water verhouding, droge- en organische stofpercentage en pF-curves. Ons laboratorium is hiervoor gecertificeerd door RHP. Klik hier voor een selectie uit ons RHP aanbod in substraten.

Microbiologische toestand van het substraat

Ons laboratorium heeft de mogelijkheid om snel plant pathogene organismen aan te tonen in substraat. We hebben hier diverse producten voor ontwikkeld. Een daarvan is de DNA check. Met deze methode kan snel duidelijk worden welke schadelijke organismen aanwezig zijn. 

Taal