Diagnostiek van ziekten

Indien uw gewas onbekende groeiverschijnselen laat zien kunnen we onderzoeken of er sprake is van een ziekteverwekker of uitzoeken of andere factoren op uw bedrijf de schade veroorzaken. Wij bieden een groot aantal testen aan die uw vermoedens kunnen bevestigen of ontkrachten. Heeft u helemaal geen idee waardoor het schadebeeld is ontstaan. Dan kunt u ook gebruik maken van onze specialisten die met uw probleem meedenken en de juiste monsters voor verder onderzoek bespreken. Heeft u alleen interesse in het diagnostisch laboratorium onderzoek, stuur dan altijd gewas én wortels/substraat mee.

Ons laboratorium helpt u bij het vinden van de oorzaak van de verschijnselen die u waarneemt in het gewas. Het stellen van een diagnose vindt plaats op het laboratorium op basis van diverse laboratorium technieken en de symptomen die de plant op dat moment laat zien. In veel gevallen is deze informatie voldoende om een juiste diagnose te stellen. Voor een overzicht van mogelijkheden zie onderstaand schema. Hier staat niet alles op wat we doen, dus vraag gerust wanneer u meer wil weten.

 Diagnose Monster
 Microscopisch Plant
 Microscopisch plus uitplaten Plant
 Microscopisch plus DNA-gewaspakket Plant
 Microscopisch plus uitplaten, DNA-gewas Plant
 Verticilium, biologisch Plant
 Verticilicum grond, DNA Grond
DNA-gewaspakket schimmels Plant+ substraat
 Infectiedruk van pathogene schimmels  
 DNA-Check schimmels + bacterien  
 Infectiedruk pathogene schimmels en bacterien Plant + Substraat
 Virus  
 PVX, Pepino mozaïek, Komkom. Mozaïek  
 - Eén virus, ELISA Bladeren, kroontje, plant
 - Virus gewaspakket, ELISA Bladeren, kroontje, plant
 Viroïd,pakket van 7 pospi viroïden Gewas/Plant
 Specifieke analyses  
 Legionella Water
 Kiemgetal UV (Voor en Na UV is 2 monsters) Water
 Tuinkerstest Water

Een juiste diagnose bestaat uit een aantal zaken. Laboratorium onderzoek is daarbij een onmisbaar onderdeel. U als verantwoordelijke op het bedrijf bent onderdeel in dat diagnostisch proces. U kent, meer nog dan de diagnosticus,  de voorgeschiedenis van het plantmateriaal, klimaat, hygiëne omstandigheden etc. Heeft u hulp nodig bij de beoordeling in het gewas dan kunt u ook terugvallen op onze expertise. Een juiste waarneming in de kas of perceel voegt veel toe!

Uitslag

Wanneer symptomen en de gevonden ziekteverwekker overeen komen dan is het zeer waarschijnlijk dat de symptomen worden veroorzaakt door het gevonden pathogeen. De betrouwbaarheid van de diagnose kan worden vergroot door duidelijk aan te geven wat de verdere situatie is op het bedrijf. Het is daarom belangrijk om zoveel mogelijk informatie bij uw monster te voegen. Denk hierbij aan: symptomen, leeftijd gewas, hoe komt de aantasting voor in de tuin, op welke plant(delen), verspreiding etc.

In sommige gevallen bellen onze medewerkers u op voor meer informatie om de diagnose goed te kunnen doen.

Wij staan voor u klaar

Wij realiseren ons heel goed dat het waarnemen in de kas niet gemakkelijk is. Het vereist ervaring. Wij helpen u hier graag bij. Heeft de uitslag mogelijk juridische consequenties dan is het verstandig om het gehele diagnose traject inclusief monstername aan ons uit te besteden. Dat betekent dat we de situatie op uw locatie in kaart brengen en de onafhankelijke monstername beschrijven. 

Ook als u hulp nodig heeft bij het bestrijden van de ziekteverwekker kunt u bij ons terecht. Onze adviseurs helpen u graag bij de bestrijding en kunnen zelfs helpen om de ziekte uit te bannen of te voorkomen via advies of implementatie van een hygiëne protocol. Daar geven we ook trainingen in

Nutriënten analyse in gewas

Bladverkleuring of een “slecht staand gewas” kunnen duiden op een gebrek of overmaat van een bepaald element. Of u wilt graag uw vinger aan de plant houden om de voeding in de plantopbouw goed te volgen.We kunnen een analyse uitvoeren om te zien welk(e) element(en) hier de oorzaak van zijn. U krijgt een analyse rapport met de gevonden waarden en streefwaarden van het gewas. Steeds meer telers en adviseurs zijn geïnteresseerd in het regelmatig controleren van de nutriënten in de plant. Ook hier gaan we verder dan alleen meten. Onze deskundigen kunnen u helpen bij de interpretatie van deze gegevens. 

Taal