Kwaliteiscontrole

Nationale en internationale overheden streven ernaar om de veiligheid van verschillende ketens (bijvoorbeeld de visserij-keten) te kunnen garanderen.
Diverse calamiteiten in bijvoorbeeld de voedselvoorziening hebben ons geleerd dat een goede hygiëne moet worden gecombineerd met een continue kwaliteitscontrole van eind- en tussenproducten om de kwaliteit en veiligheid in de hele productieketen te kunnen garanderen.

Groen Agro Control is hierbij een no-nonsense partner die een uitgebreide ervaring heeft met het adviseren over een schone productieomgeving en transport (HACCP). Ook bij het controleren van de kwaliteit van tussenproducten, de toetsing van eindproducten op de aanwezigheid van diverse residuen en de kwaliteitscertificering van uw producten, bent u bij Groen Agro Control aan het goed adres. Hierbij biedt het laboratorium haar analyses aan onder diverse kwaliteitskeurmerken zijn veel analyses ISO17025 geaccrediteerd door de Nederlandse Raad van Accreditatie. Daarnaast speelt Groen Agro Control snel in op veranderingen in wet- en regelgeving door het snel ontwikkelen van nieuwe analyses.

Binnen de visindustrie kunnen wij de volgende analyses aanbieden:

  • Residuen van pesticiden (b.v. op zoetwatervis uit Azie).
  • Residuen van zware metalen (o.a. arseen, lood, kwik en cadmium).
  • Histamine.
  • Glazing (percentage ijs om product).
  • Voedingswaarden.
  • Microbiologische analyses (o.a. Salmonella spp, Listeria monocytogenes, E. coli, Vibrio spp en Staphylococcus aureus).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Witmer (06-24967047 of m.witmer@agrocontrol.nl)

Taal