Bij Groen Agro Control komen regelematig mensen langs met een creatief biotechnologisch idee. Er is vaak veel kennis nodig om het idee te realiseren. Wij kunnen helpen om het idee haalbaar te maken. Daarbij hoort het maken van een plan en een schatting van de kosten.

Wij zijn ervaren in het verwezenlijken van uw ideeen tegen minimale kosten. Uiteraard gebeurt dit onder strikte geheimhouding en het blijft uw idee!! Daarnaast kunnen we u begeleiden met het indienen van een octrooi.

Taal