Bij Groen Agro Control komen regelmatig mensen langs met een creatief biotechnologisch idee. Er is vaak veel kennis nodig om het idee te realiseren. Wij kunnen helpen om het idee haalbaar te maken. Daarbij hoort het maken van een plan en een kostenschatting.

Wij zijn ervaren in het verwezenlijken van ideeën tegen minimale kosten. Uiteraard gebeurt dit onder strikte geheimhouding en het blijft uw idee!! 

Taal