Heeft u een micro-organisme dat het gewenste product al maakt, maar nog een te lage productie heeft of ongewenste bijproducten maakt, dan kunnen we u helpen met stamverbetering om de productie te verhogen of de bijproductie te verlagen. Hierbij wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de klassieke stamverbetering zoals mutagenese en selectie. De mogelijkheden van recombinant DNA technologie kunnen worden onderzocht.

Cultures van het betreffende micro-organisme worden behandeld met bijvoorbeeld ultra-violet licht. De cultures worden  uitgeplaat op agarplaten: gedurende het kweken ontstaat uit iedere cel een kolonie. Op agarplaten kan de eerste selectie plaatsvinden op hoog-producerende stamlijnen, en dit is eenvoudig wanneer bij, bijvoorbeeld, selectie op kleur mogelijk is. Voor het zichtbaar maken van hoog-producerende stamlijnen van bijvoorbeeld antibiotica, zijn meer ingewikkelde laboratorium technieken nodig, zoals het toepassen van bio-assays.

De productie van hoog-producerende stammen kan vervolgens worden gecontroleerd in kolfcultures en/of fermentoren.  

Wij hebben ervaring met succesvolle stamverbeteringstrajecten op het gebied van:
-          Kleurstoffen van gisten, schimmels, bacteriën en algen (bijv. astaxanthine, beta-caroteen, canthaxantine)
-          Aminozuren, vitamines en antibiotica door gisten, schimmels en bacteriën
-          Vetachtige stoffen voor cosmetica
-          Stoffen voor medicinale toepassingen anders dan antibiotica (lovastatine, lipstatine, etc)

Taal