Biotechnologie

Micro-organismen zoal bacteriën, gisten, schimmels, algen, etc. kunnen tijdens het kweken  hun gewenste productie-eigenschappen verliezen. Dit kunnen we ondervangen door hen te bewaren onder omstandigheden waarbij geen genetische veranderingen meer kunnen optreden. De manier waarop stabiele opslag plaats moet vinden hangt af van het soort micro-organisme, het product en de mate waarin al stamverbetering heeft plaatsgevonden.

Andere belangrijke parameters zijn de manier waarop het organisme wordt voorgekweekt voordat conservering plaatsvindt en de manier waarop het weer aan de groei wordt gebracht na de conservering. De kwaliteit van het opgeslagen celmateriaal wordt voor een bepaalde periode bewaakt en gegarandeerd. 

Taal