Wanneer het micro-organisme en het product bekend zijn, kunnen we de productie verhogen door procesverbetering. Onze ervaring heeft ons geleerd dat aanzienlijke verhoging kan worden gerealiseerd door de keuze van het juiste kweekmedia, pH, temperatuur, beluchting, etc. Verder is de keuze van het meest geschikte kweeksysteem eveneens van doorslaggevend belang: wordt de culture gekweekt zonder toeloop van groei medium (batch-culture), met toeloop van substraat (fed batch culture) of met een mediumtoeloop en gelijktijdige culture overloop (continuculture). Definiëring van het juiste productiesysteem is cruciaal voor de economische haalbaarheid.

Bij de productie van aminozuren, antibiotica microbiële kleurstoffen, vitamines en eiwitten is indertijd een productieverhoging gerealiseerd van ten minste een factor 5 door procesverbetering, soms zelfs meer dan een factor 10. In het algemeen is dit een specialistische bezigheid waar veel industriële ervaring voor nodig is, welke aanwezig is bij GAC. De aanwezigheid van onze uitgebreide analysemogelijkheden zijn daarbij van groot belang.

Taal