Wanneer een microbieel productieproces voldoende is uit ontwikkeld, komt het moment dat er experimentele producties gedaan worden. Dit kan 20 liter zijn maar het kan ook gaan om aanzienlijk grotere volumina (1 – 10 m3  en groter). Boven een bepaalde schaal worden de opschalingsexperimenten bij externe bedrijven gedaan.

Na een productiefermentatie moet het gewenste product uit de biomassa worden vrijgemaakt en opgezuiverd. De te gebruiken technieken moeten effectief, goedkoop en toegespitst zijn op de toepassing.

Groen Agro Control heeft de technische kennis, het netwerk en de analysemogelijkheden om  deze opschalingsexperimenten te begeleiden en te evalueren.

Taal