Bij het verwezelijken van een productidee moet bijna altijd eerst het geschikte micro-organisme gezocht worden die in staat is om het gewenste product te maken. Meestal is dit een bacterie, gist, schimmel of alg. Groen Agro Control heeft alle kweek- en analytische kennis in huis om micro-organismen te screenen op de gewenste biochemische omzetting of vorming van het gewenste product. Hierbij kunnen ook analyses gedaan worden op toxische stoffen of andere ongewenste bijproducten.

We kunnen micro-organismen zoeken die specifieke vitamines, aminozuren, kleurstoffen of antibiotica produceren. Verder kunnen we ook micro-organismen screenen waarvan het eiwit een bepaalde biochemische omzetting bewerkstelligt uit een goedkope (chemische) grondstof. Het kan ook gaan om de isolatie van antagonisten, startcultures voor compostering of de omzetting van organische stoffen in waardevolle opneembare componenten.

Taal