Groen Agro Control voert naast standaardanalyses ook onderzoeksprojecten uit. Daarbij zijn verschillende specialisten in huis die helpen het productieproces te doorlopen, analytische en (micro-) biologische meetmethoden op te zetten en deze methoden selectief in te zetten voor het oplossen van problemen of verbeteren van processen. Daarbij kunnen we met onze geavanceerde analyseapparatuur en de aanwezige brede kennis processen ontrafelen. Aan de hand van de verkregen resultaten geven wij ook advies om die processen te verbeteren. Gedurende het hele proces is de interactie met de klant voor ons essentieel waarbij we door goede communicatie snel, samen met de klant, tot oplossingen komen.

Taal