Bij het buiten de deur houden van bacteriën, schimmels en virussen is een goede bedrijfshygiëne van essentieel belang. Hoewel het verbeteren van de bedrijfshygiëne een eenvoudig operatie lijkt is dit in de praktijk vaak niet het geval. Groen Agro Control heeft specialisten in dienst die uw bedrijf doorlichten, ziekteverwekkers monitoren en een hygiëneprotocol opstellen. Zo’n hygiëneprotocol opstellen raakt aan het hart van uw bedrijf en productieproces omdat alle bedrijfsprocessen hierbij betrokken zijn. Groen Agro Control helpt daarom ook met de implementatie van het protocol. We instrueren het personeel en controleren de goede werking van het protocol. Daarbuiten beschikt Groen Agro Control ook over een microbiologische afdeling die de nodige controles (bv voor HACCP) kan uitvoeren zodat ook in de toekomst een goede bedrijfshygiëne is gegarandeerd.

Taal