Fipronil

Fipronil is de actieve component van middelen die ingezet worden tegen vlooien, mijten en teken bij huisdieren en wordt ook gebruikt bij de bestrijding van mieren. Daarnaast wordt fipronil ook gebruikt als zaadbehandelingsmiddel in verschillende gewassen. Het middel is verboden in de pluimveesector en voedingsmiddelen. Groen Agro Control beschikt over de juiste expertise om fipronil en de metabolieten daarvan aan te tonen in eieren en voedingsmiddelen. Daarnaast kan fipronil ook in mest, grond, water, tissue- of swabmonsters geanalyseerd worden. 

Mycotoxinen

Mycotoxines zijn afvalproducten die door bepaalde schimmelsoorten zoals Fusarium, Aspergillus en Penicillium worden geproduceerd. Deze schimmels zijn aanwezig op vele verschillende soorten gewassen. Deze mycotoxines kunnen dan ook terecht komen in diverse grondstoffen voor levensmiddelen zoals noten, peulvruchten, granen, koffie, specerijen en fruit. Indien deze beschimmelde grondstoffen gebruikt worden voor de verwerking in voedingsmiddelen dan kunnen deze besmet raken met de mycotoxines. Bij bepaalde concentraties zijn mycotoxines schadelijk voor de gezondheid en daarom zijn er maximumgehalten van mycotoxines op voedingsmiddel vastgelegd door de EU. Deze maximumgehalten zijn vastgelegd in verordening EC 1881/2006.

Zware metalen

In voedingsmiddelen kunnen zware metalen voorkomen wat schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Hier gaat het onder andere over metalen als lood, cadmium, arseen, tin en kwik. Deze metalen komen in het milieu voor, en kunnen door gewassen worden opgenomen en in de vruchten terecht komen. Door de Europese Unie is vastgesteld hoeveel zware metalen er in voedingsmiddelen toegestaan zijn, zonder schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Deze maximumgehalten staan beschreven in verordening EC 1881/2006.

Bij ons kunt u terecht voor de analyses op contaminanten

Taal