Fipronil

Fipronil is de actieve component van middelen die ingezet worden tegen vlooien, mijten en teken bij huisdieren en wordt ook gebruikt bij de bestrijding van mieren. Daarnaast wordt fipronil ook gebruikt als zaadbehandelingsmiddel in verschillende gewassen. Het middel is verboden in de pluimveesector en voedingsmiddelen. Groen Agro Control beschikt over de juiste expertise om fipronil en de metabolieten daarvan aan te tonen in eieren en voedingsmiddelen. Daarnaast kan fipronil ook in mest, grond, water, tissue- of swabmonsters geanalyseerd worden. 

Mycotoxinen

Mycotoxines zijn afvalproducten die door bepaalde schimmelsoorten zoals Fusarium, Aspergillus en Penicillium worden geproduceerd. Deze schimmels zijn aanwezig op vele verschillende soorten gewassen. Deze mycotoxines kunnen dan ook terecht komen in diverse grondstoffen voor levensmiddelen zoals noten, peulvruchten, granen, koffie, specerijen en fruit. Indien deze beschimmelde grondstoffen gebruikt worden voor de verwerking in voedingsmiddelen dan kunnen deze besmet raken met de mycotoxines. Bij bepaalde concentraties zijn mycotoxines schadelijk voor de gezondheid en daarom zijn er maximumgehalten van mycotoxines op voedingsmiddel vastgelegd door de EU. Deze maximumgehalten zijn vastgelegd in verordening EC 1881/2006.

Zware metalen

In voedingsmiddelen kunnen zware metalen voorkomen wat schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Hier gaat het onder andere over metalen als lood, cadmium, arseen, tin en kwik. Deze metalen komen in het milieu voor, en kunnen door gewassen worden opgenomen en in de vruchten terecht komen. Door de Europese Unie is vastgesteld hoeveel zware metalen er in voedingsmiddelen toegestaan zijn, zonder schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Deze maximumgehalten staan beschreven in verordening EC 1881/2006.

Acrylamide

Bij het verhitten van zetmeelrijke producten, zoals aardappelen en graanproducten kan acrylamide ontstaan. Inname van acrylamide is moeilijk te vermijden omdat het in veel verschillende producten voorkomt zoals: koffie, friet, brood, ontbijtgranen en chips. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) concludeert op basis van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoeken dat consumptie van acrylamide mogelijk gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. Ondanks dat er nog geen officiële limieten voor acrylamide in voedingsmiddelen zijn vastgesteld heeft de Europese Commissie dit jaar een voorstel gedaan aan bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie om de gehaltes aan acrylamide in producten te verlagen. In verordening EC 2017/2158 over acrylamide worden risico beperkende maatregelen en referentiewaarden vastgesteld voor bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie. 

Bij ons kunt u terecht voor de analyses op deze contaminanten!

Taal