In Nederland en België hebben de laatste jaren enige honderden brouwerijen het levenslicht gezien en zijn veel liefhebbers van plan om een brouwerij te beginnen. Ook het maken van cider kan zich verheugen in een stijgende populariteit.

Bij het maken van bier en cider zijn een aantal stappen van cruciaal belang. Hiernaast is de keuze van de juiste gist van doorslaggevend belang voor de smaak van het bier en cider. Verder is de manier van bewaren en de omgang met de gist (“gist management”) van groot belang voor de opeenvolgende fermentaties die met dezelfde gist worden uitgevoerd en het fermentatieresultaat. In een aantal  cursussen worden de opeenvolgende stappen toegelicht en tools aangereikt om tot een optimale controle te komen. Er worden cursussen georganiseerd voor startende  bierbrouwers,  voor gevorderde bierbrouwers en voor cider makers.

In deze cursus zullen de volgende zaken ter sprake komen:

  • Achtergronden van de bier- en ciderbereiding: wat gebeurt er tijdens de opéénvolgende stappen.
  • Keuze van de gist en gist management: beweegredenen om voor een bepaalde gist te kiezen en opslag van de gebruikte gist voor de volgende gisting: de gist kwaliteitsparameters.
  • Cruciale momenten bij de deelprocessen van de bier- en ciderbereiding (brouwen, fermentatie, lagering en bottelen) en hoe deze te beïnvloeden.
  • Problemen en valkuilen en hoe deze op te lossen.
  • Kwaliteitsparameters van het bier en hoe deze te beïnvloeden.
  • Voorkomen van ongewenste micro-organismen.
  • Waar Groen Agro Control ondersteuning kan leveren in uw proces.

Bij de succesvolle afsluiting van de cursus wordt het brouwersbrevet uitgereikt, waarmee tools zijn aangereikt om tot controle van het proces en de bierkwaliteit te komen.

Taal