Algemeen Grondonderzoek Akkerbouw

Ik wil mijn grond laten bemonsteren voor fosfaatonderzoek (Pw) / derogatie / algemeen grondonderzoek en ik stuur een kaartje mee waarop de perceelsnamen zijn aangegeven.
NAW-gegevens:
Door de Delft Research Group B.V. te machtigen op mijnRVO.nl geeft u ons toegang tot de coördinaten van uw percelen. In dit geval hoeft u geen kaart te uploaden.
Perceel 1
ha
%
%
*Het standaardonderzoek moet aangevuld worden met afslibbaarheid, lutum en koolzure kalk. Bij klei is dat verplicht. Bij dekzand en veen niet.
Taal