Op 17 mei en 6 november 2018 organiseren wij weer de Masterclass Residuen van bestrijdingsmiddelen. In 5 middagen per cursus wordt u bijgepraat over deze residuen. We merken nog steeds dat er veel AGF bedrijven worstelen met vragen over residuen van bestrijdingsmiddelen. Wat bijvoorbeeld te doen bij een overschrijding van een MRL? NWVA publiceerde onlangs de nieuwe Meldwijzer, wat zijn nu de gevolgen? Kan de teler bestrijdingsmiddelen niet lager doseren? Wat is Integrated Pest Management (IPM)? Een analyse-uitslag, welke conclusie kan ik eruit halen? Aan welke eisen moet mijn product voldoen? Een greep uit de vragen die kwaliteitsmanagers, inkopers en verkopers van AGF producten geregeld stellen.

Om duidelijkheid te verschaffen over de vele vragen geven Groen Agro Control (laboratorium dat o.a.  residu-analyses uitvoert t.b.v. Food Compass) en N&S Quality Consultants gezamenlijk de masterclass Residuen van Bestrijdingsmiddelen. De Masterclass Residuen van bestrijdingsmiddelen gaat dieper in op de materie en duurt in totaal 5 dagdelen verdeeld over 5 weken. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 De toepassing van bestrijdingsmiddelen in de teelt van AGF producten

  • Monstername
  • Analyse: methoden, interactie van middelen
  • Risico-inschatting: MRL’s, ARfD waarden, gevareninventarisatie & risico-analyse
  • Wetgeving en kwaliteitsnormen
  • Vanuit de praktijk: eisen van klanten, preventie van incidenten

De cursus is bestemd voor kwaliteitsmanagers uit de AGF branche, zowel vanuit de handel als de verwerkende industrie. De cursus is ook geschikt voor in- en verkopers van AGF producten. Geacht wordt dat u enige ervaring heeft met residuen van bestrijdingsmiddelen. Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen via emailadres: m.witmer@agrocontrol.nl

Taal