ONLINE DIENSTEN

Residuweb
Netfeed

Geaccrediteerde analyse van zware metalen in water

vrijdag 21 september 2018

Veel van onze analyses worden volgens ISO 17025 geaccrediteerde methoden uitgevoerd. Ook de analyse van zware metalen in water is succesvol beoordeeld door de Raad voor Accreditatie. De volgende zware metalen kunnen bepaald worden: aluminium, arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel, tin, zilver en zink.


De bepaling van het gehalte aan zware metalen in water wordt uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 17294-2. In die norm worden drinkwater, oppervlaktewater, grondwater, afvalwater en eluaten als voorbeeld genoemd van water waarvoor de methode toegepast wordt.

Via onze website vind u altijd onze actuele documenten, ISO 17025-verrichtingenlijst en het certificaat van Accreditatie:
http://www.agrocontrol.nl/nl/documenten/accreditatie-en-erkenningen/accreditatie-en-erkenningen

Labels

« Terug

Taal